Arpino - Bezpieczeństwo Informatyczne

odpowiedeni Ludzie, odpowiednie Narzędzia, właściwy Czas,

Audyt Bezpieczeństwa sieciowego

Jak bezpieczna jest sieć Twojej firmy? Jeśli nie ma solidnych ustawień zabezpieczeń, możesz utracić ważne dane. Utrata danych może mieć wpływ na działalność firmy w bardzo negatywny sposób. Najlepszym sposobem, aby upewnić się, że sieć Twojej firmy jest w dobrej formie, jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa sieci. Audyt bezpieczeństwa sieci obejmuje wszystkie aspekty Twoich systemów informatycznych, […]

Audyt bezpieczeństwa aplikacji

Audyt bezpieczeństwa aplikacji to ocena zagrożeń bezpieczeństwa związanych z aplikacjami internetowymi i aplikacjami klient-server. Aplikacje, które audytujemy to zarówno te, które są narażone na zewnętrzne ataki (takie jak sklepy internetowe i portale klientów), jak również te, które są częścią wewnętrznej infrastruktury organizacji (takie jak system finansowy lub oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami). Nasi doświadczeni […]